wtorek, 30 września 2014

summer 14
Thank u guys ! 

poniedziałek, 8 września 2014

Top szpadel


Dzisiejszy post jest zdecydowanie inny (woow coś napiszę). W ostatnim czasie miałam okazję zetknać się z castingem programu Top model. Oczywiście nie jako kandydatka ;) a jako osoba obserwująca, dopingująca i oceniająca wg własnych kryteriów. Szczerze mówiąc faktycznie dobrze się czułam po tej stronie :) Aczkolwiek w dużym stopniu miałam taką samą dawkę emocji jak pozostali kandydaci. W tej edycji wsytępują również modele i na tej grupie skupiłam się najbardziej ;). Dostrzegłam wiele twarzy nadających się do modelingu i wróże im dobrą karierę. Moim zdaniem faceci będą brali przewagę. Organizacja castingu miała wiele do życzenia, ale jak na taki meeting było nawet okej. Taki program in life trochę inaczej się prezentuje.., 24h w 45 min .. ;) Chętniej obejrzę go w tv. Nie mogę zapomnieć i oczywiście nadmienić o nowo poznanych ludziskach, z którymi sympatycznie spędziliśmy te ciężkie godziny oczekiwania.. Ekipa programu profesjonalna i normalna. 
Trzymam mocno za was wszystkich kciuki, w szczególności za moją A. 
Powodzenia ! <3
pon. 21:30

Today's post is definitely different (woow I write). Recently, I had the opportunity to come on the casting of Top Model. Of course, not as a candidate,) and as a person observing, doping and evaluation according to their own criteria. I felt really good on this side :) Although largely had the same dose of emotions as the other candidates. In this edition are also the men's models and on the group I focused most ;). I saw many faces suitable for modeling and bode them a good career. In my opinion, the guys will take advantage. Organization of the casting had a lot to be desired, but for such a meeting was even okay. Program in life a little differently presents .., 24h in 45 min ..;) I would much rather watch it on TV. I can not forget, and of course mention the newly people with which these heavy pleasantly spent hours waiting .. Team program professional and normal. 
Hold tight for you all thumbs, especially for my A. 
Good luck! <3 
Mon 21:30jacket- hm
pants, necklace - monki

niedziela, 31 sierpnia 2014

mini


Na zakończenie lata


top, pants - bershka
sandals - new look
sunglasses - jagermeister :) 
jacket - reserved